Řečníci

Josef Sarkány

Josef Sarkány

SKPŘ

http://www.skpr.cz

Workshopem vás provede Josef Sarkány - manažer Studentského klubu projektového řízení, který se s nástrahami života potýká každý den a snaží se s nimi úspěšně vypořádat. Jeho osobní zkušenosti jasně demonstrují, že podcenění řízení rizik  se může hodně vymstít. Paralelně s vedením klubu řídí několik na sobě nezávislých projektů s různým rozsahem i riziky a život ho má stále čím překvapit.

Na WS nebude sám, své o řízení rizik Vám přijde sdělit i jeho kolega, o kterém se dozvíte více až na místě. :)

 

Workshop „Projektová hra - Řízení rizik“

Každý den děláme rutinní činnosti, ale zároveň se střetáváme s novými příležitostmi a výzvami. Vše zmíněné v sobě skrývá určitou míru nejistoty.  To platí i u projektů, často dvojnásob, protože proměnných bývá hodně. Umět se však s touto nejistotou vypořádat, ať už ji přijmout či eliminovat tak, abychom dodali úspěšný projekt, rozhodně není snadné.

Na workshopu si reálně odzkoušíte nejen práci s riziky, ale budete mít také šanci poznat kousek sebe sama, neboť si „otestujeme“ Váš přístup k řešení rizikových situací.