Řečníci

Aleš Zeman

Aleš Zeman

Česká komora PMI

http://www.pmi.cz

Aleš Zeman vystudoval fakultu strojní na pražském ČVUT. Již během studia působil v řadě pozic spojených s IT vývojem. 

Aleš se již od počátku své kariéry věnuje převážně projektovému řízení a souvisejícím oblastem. Ve společnosti Taylor Nelson Sofres Media se mimo jiné podílel na projektu peoplemetrového výzkumu sledovanosti TV. Poté nastoupil do společnosti Oskar (později Vodafone), kde zastával roli projektového manažera, a kromě řízení projektů se podílel i na IT outsourcingu a následném offshoringu.  V roli vedoucího PMO mimo jiné inicioval mezinárodní spolupráci mezi jednotlivými PMO uvnitř skupiny Vodafone a následně se jí aktivně věnoval. Dále se podílel na nastavení transparentních procesů výběru a řízení portfolia projektů uvnitř firmy. Byl také zodpovědný za metodiku řízení projektů a softwaru podporujícího řízení projektů. 

Od roku 2010 se kromě projektové řízení věnuje také poradenské činnosti. Je spoluzakladatelem společnosti Seiza s.r.o., ve které nejen stanovuje strategii, ale i aktivně působí v roli klíčového konzultanta. Kromě vedení velkých projektů jako byla IT podpora sdílení sítí obou největších telefonních operátorů, centralizovaném SAP řešení pro společnosti skupiny Deutsche Telecom nebo outsorcingu plánování, výstavby a provozu sítě T-Mobile se podílel např. i na mezinárodní HR strategické transformaci společnosti Skanska nebo analýze prodejního konfigurátoru České spořitelny. V současné době se věnuje projektu produktové a segmentové konsolidace v oblasti treasury v Raiffeisenbank.

Aleš Zeman se také aktivně angažuje v několika sdruženích spojených s projektovým řízením. Aktivně se podílel na vzniku České komory PMI, kde je v současné době členem Kontrolního výboru.

 

Workshop „PM - Pracovní pohovor na nečisto“

Workshop má za cíl přiblížit průběh pracovního pohovoru na místo projektového manažera. Na začátku bude prostor pro vymezení základních pravidel takového pohovoru, zejména jeho odborné části. Poté bude workshop pokračovat jednotlivými pohovory. Na konci workshopu proběhne vyhodnocení, a to jak individuálních výsledků, tak obecných trendů. Vzhledem k poměrně netradičnímu pojetí workshopu je omezen počet účastníků na 15. Jako vstupenka na Workshop bude sloužit CV jednotlivých účastníků.