Řečníci

Michaela Bolcková

Michaela Bolcková

ICZ

http://www.i.cz

Pro společnost ICZ pracuji v roli HR konzultanta, kdy se orientuji na projekty se zaměřením na talent management, vzdělávání a ty, které souvisejí s rozvojem a motivací našich zaměstnanců. Jak ve stručnosti shrnout moji práci a koncepce, o které se opírám? Snad výrokem Indiánů: „Člověk se musí popálit, aby se naučil, že má nechat oheň na pokoji“. Jsem přesvědčena, že se učíme celý život a nejlépe skrze vlastní zkušenost, kterou je třeba vnímat s určitým nadhledem. Ráda bořím hranice, jsem chaotik a snažím se v praxi využívat konceptů „tady a teď“. Lidem, se kterými se setkávám, nedokážu předat víc, než jsem se sama naučila.

 

Workshop „Jak šel Projekťák do světa a poznal sám sebe“

Každý projekťák vstupuje do tohoto pomyslně neznámého světa s příručním balíkem vědění a osobností. Někdy má cíl, ví přesně, co chce a jindy ne. Během té cesty nasbírá nespočet zkušeností, zakusí nemalá úskalí. Potkají ho jak úspěchy, tak pády. Nicméně pořád by měl vědět, kdo je. V rámci tohoto workshopu se zamyslíme nad rolí a osobností začínajícího projekťáka. Tedy nad tím, kdo jsem a kam jdu.