Řečníci

 

 

Program průběžně doplňujeme o medailonky přednášejících a potvrzené anotace přednášek a workshopů.

Kateřina Treppeschová

Kateřina Treppeschová

Česká komora PMI

http://www.pmi.cz

Katka je projektová manažerka s vice než šestiletou praxí, a také dlouholetá dobrovolnice a bývalá členka řídícího výboru České komory PMI. Vystudovala projektové řízení v rámci oboru Systémové inženýrství a informatika na Západočeské univerzitě v Plzni. Má zkušenosti s řízením projektů v telco firmách ve třech různých zemích. Momentálně pracuje v Německu pro Deutsche Telekom AG, kde řídí osm velkých transformačních projektů. Katka pracuje s virtuálními týmy napříč Evropou a s některými členy v USA, na blízkém východě a v Indii. Má zkušenosti s řízením projektů s waterfallovým i agilním životním cyklem a v několika projektech využívala Design Thinking ke specifikaci produktu. Úspěšně absolvovala kurz zaměřený na Digitalizaci a Design Thinking od DTAG a ESCP Business School v Berlíně a v Paříži. Vedle klasických telekomunikačních projektů má zkušenost s IT projekty, s projekty zaměřenými na Internet věcí, inovace a zavádění produktů, ale také s CSR projekty v neziskovce.

 

Workshop „Design Thinking“ (+Jiří Svoboda)