Řečníci

Martin Křivánek

Martin Křivánek

ČSOB

http://martinkrivanek.com

Na magisterském studiu jsem nastoupil do ČSOB, kde do dnešního dne působím jako project manager pro projekty směřující do mobilní aplikace Smartbanking (BUS/ICT). Na projektech aplikuji metodiky a techniky agilního řízení, díky kterým se banka posouvá blíže k myšlence agilní organizace. Věřím, že inovace, které do banky implementuji, přispívají k zefektivnění práce a dalšímu rozvoji. V tématu agilního řízení vidím významný potenciál a přínos pro všechny druhy organizací. Ve volném čase nejčastěji sportuji, cestuji a bavím se s přáteli.

 

Workshop „Jak na agilní řízení v bance“

Chcete se dozvědět jak uchopit agilní řízení v korporátu? Jak v bance zahájit revoluci jménem Agile? Doražte na workshop, který vás provede tématem agilního řízení v ČSOB. V úvodní části workshopu proběhne seznámení s vhodnými podmínkami pro agilní projekty s důrazem na agilní mindset. Samotný obsah workshopu bude přizpůsoben, preferencím a zkušenostem účastníků s agilním řízením. Víte o agilním řízení minimum a chcete si rozšířit znalosti? Jste zkušený PM, který si chce vyzkoušet nové techniky? Zajímá vás, jak se k agilnímu řízení přistupuje v bance? Výborně! Workshop zaměříme více či méně do tří oblastí: teorie, osvojení používaných technik a postupů, předávání zkušeností. V rámci workshopu budou zmíněny klíčové entity z agilního řízení. Nejprve v teoretické rovině, následně si účastníci ve dvou až třech týmech vyzkouší sestavení backlogu (projektového a pro sprint), techniku MoSCoW, planning sprintu resp. plánování agilního projektu, review a techniky používané v retrospektivě. Informace, které na workshopu zazní budou reflektovat jak Best Practice, tak zkušenosti s řízením projektů v ČSOB.