Řečníci

František Mareth

František Mareth

Wüstenrot

https://www.wuestenrot.cz/

Začínal jsem v malé softwarové firmě, kam jsem se po 15 letech opět vrátil. V té době to však již nebyla malá firma, ale spíše dobře organizovaná společnost s jasnou vizí a strategií. Pracuji v oblasti technologií na pomezí mezi klienty a dodavateli. Většinu svého profesního života jsem strávil tím, že jsem se snažil sladit tyto dva světy businessu a techniků a pomáhal jim si vzájemně porozumět.

Každý nový úkol nebo příležitost je pro mne výzva k nalezení správného řešení začínajícího otázkou "Proč?" Pokládat dobré otázky se vyplatí především v úvodní fázi posuzování projektu, kdy musíte nejprve pochopit důvody a souvislosti. Teprve poté můžete poskytovat ty nejlepší odpovědi a řešení, budovat důvěru a dlouhodobé vztahy s klienty. To je mé motto a kariérní cíl.

 

Přednáška „Velký projekt v malé firmě“ (+Tomáš Císař)

Rozhodne-li se malá až středně velká firma o realizaci projektu, který ji má umožnit dlouhodobou konkurenceschopnost a rozvoj, pak stojí před zásadním rozhodnutím o zdrojích. Jak vyvážit kapacity nutné pro běžný provoz firmy s kapacitami potřebnými pro projekt, jak řídit motivaci a priority, jak zajistit podporu projektu napříč firmou a jak zajistit dosažení stanovených cílů? Podělíme se s vámi o naše zkušenost, praxi, chyby a názory z realizace takových projektů.