Řečníci

Tomáš Císař

Tomáš Císař

Wüstenrot

https://www.wuestenrot.cz/

Tomášovo životní motto: Chovej se k lidem tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. To platí nejen v životě, ale i v projektovém řízení. Žádný projekt není od začátku do konce takový, jak jste si ho na startu naplánovali a jak počítáte, že ho dodáte :-) Proto je nezbytné improvizovat a žádná metodologie není univerzální. Cílem je vždy spokojený sponzor projektu, zákazník.

Tomáš se převážnou část své pracovní kariéry pohybuje okolo IT v nejrůznějších pozicích a profesních zařazeních. Poznal IT od úplného začátku z pozice IT Helpdesku, přes projektový management, až po vedoucí pozici v IT, konkrétně ve vývoji hlavního bankovního systému. Má zkušenosti z liniového i projektového vedení týmu, ze systémové integrace a dalších oblastí, spojených se zaváděním, nebo implementací změn v oblasti IT Governance. Spolupodílel se na vytváření metodiky projektového řízení, projektově vedl IT Stream v programu výměny hlavního bankovního systému. 

 

Přednáška „Velký projekt v malé firmě“ (+František Mareth)