Řečníci

Jitka Hájková

Jitka Hájková

Vodafone

https://www.vodafone.cz

Ve své profesní kariéře dlouhodobě působí v různých rolích v oblasti IT Governance, procesního řízení a projektového řízení.  Hrála klíčovou roli v projektech na zavádění ITIL standardů do řízení IT oddělení, realizaci Projektového řízení podle metodiky PRINCE, rozsáhlého outsourcingu IT služeb nebo standardizace vnitrofiremního kontrolního systému. V roli projektového manažera řídila projekty především v oblasti Financí. Jitka je dlouhodobým interním školitelem. Během své dvacetileté profesní kariéry působila ve společnostech T-Mobile, ČSOB nebo NN Životní pojišťovna. V současné době se zabývá Agilní transformací ve společnosti Vodafone.

 

Přednáška „Jsme tu vůbec správně?“ (+Tomáš Vršťala)

Jak téma digitalizace a způsoby jejího řešení souvisí s projektovým řízením? Potřebujeme v době digitalizace anebo agilní transformace vůbec PMO? Jaká má být jeho role? Jak vypadají metodiky či systém projektového řízení? A je stále ještě nutné mít jednotlivé role a rozdělovat je podle náplně práce nebo stačí zavést agilní týmy? Má se projektové řízení digitalizaci přizpůsobit a jsou na to dnešní firmy vůbec připraveny? Jestliže jste si v poslední době položili obdobné otázky, vítejte a společně se podívejme, jak se na ně hledá odpověď v prostředí velké banky, pojišťovny a mobilního operátora.